Valfrihet och vårdgaranti – fel

Valfrihet

Idag är vårdval infört i många landsting, dock kan reglerna skilja sig åt.

Du som bor i Stockholms län kan i många fall själv välja hos vilken vårdgivare du vill söka vård. Valfriheten gäller både landstingsdriven vård och vård som drivs i privat regi som är offentligt finansierad. Tack vare valfriheten kan du välja en vårdgivare som passar just dig och dina behov.

Vård i annat landsting

Du som är folkbokförda utanför Stockholms Läns Landsting kan i allmänhet söka vård på samma premisser som folkbokförda i Stockholm, ibland krävs dock remiss när du söker specialistvård.
Landstingen har olika regler.

För mer information

Vårdgaranti

Vårdgaranti innebär att du ska få vård inom en viss tid. Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta.

Om du inte kan få vård inom tidsgränsen hos den vårdgivare du har sökt hos ska du erbjudas besök/behandling hos annan vårdgivare med kortare väntetid.

Vårdgarantin i Stockholm innebär att du ska få en tid till en specialistläkare inom 30 dagar och behandling/operation ska inledas/genomföras senast 90 dagar efter beslut.

Har du frågor angående vårdens tillgänglighet i Stockholms län eller dina rättigheter som patient kan du vända dig till Sektionen för individuella vårdärenden vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, tfn 08-123 132 00 (växel)

Här kan du läsa mer om vårdgarantin