Patientavgifter

Considra arbetar på uppdrag av Region Stockholms. Det innebär att landstingets patientavgifter, regelverk kring dessa samt frikort gäller.
Här kan du läsa om patientavgifter. Även landstingets regler för sjukresor gäller. Läs mer om sjukresor.

Avbokningsregler
– om du behöver avboka ditt besök

Om du behöver avboka ditt besök ring 08-120 514 00 och välj avbokning. Du kan ringa dygnet runt.

Återbud skall lämnas senast 24 timmar innan bokad tid. Om du lämnar återbud mindre än 24 timmar före besöket, eller helt uteblir, måste du betala avgiften ändå. Detta gäller även patienter under 18 år. Som uteblivet besök räknas även om du kommer för sent och mer än halva besökstiden hunnit gå. Vid uteblivet besök gäller inte högkostnadskort eller frikort.