Vem kan söka till oss?

Våra avtal med Region Stockholms innebär att du vårdas hos oss på samma villkor som hos en landstingsdriven verksamhet. Samma patientavgift och remissregler gäller.

Vårt landstingsuppdrag är ett ”Vårdval inom specialistvården”. Det vill säga, du som patient som har behov av specialistvård inom gynekologi/abort eller öron-, näs- och halssjukdomar kan välja att vårdas hos oss.

Öron näsa hals-mottagning - kom till oss via remiss!
Stockholms läns landsting har beslutat att remisskrav gäller för nybesök, första besöket, på öron-, näs- och halsmottagningen från och med 1 januari 2017.

Gynekologmottagningen - välkommen utan remiss!

Till gynekologmottagningen finns inget remisskrav. Är du skriven utanför Stockholms län kan det ibland krävas remiss.

Barnmorskemottagning - välkommen utan remiss! 
För att komma till våra barnmorskor under din graviditet, familjeplanering eller cellprovtagning behövs ingen remiss. Se vidare Considra barnmorskemottagning.

Patienter från andra landsting

Patientlagen som trädde i kraft 2015 ger patienter i hela Sverige möjlighet att söka och genomgå dagkirurgi hos Considra på det egna landstingets bekostnad.

Intentionen med den nya lagen är att tillsammans med patienter utveckla vården så den blir säkrare. Ett ökat patientinflytande har eftersträvats under många år. Den nya patientlagen 2015 ger en möjlighet att driva på utvecklingen och arbeta mer aktivt med nya arbetssätt, bemötande och kommunikation som ökar kvaliteten i mötet med patienten.
Sjukvård via försäkring
Utöver landstingspatienter tar vi även emot patienter som har en privat vårdförsäkring som arbetsgivaren betalat för att deras medarbetare snabbare ska kunna komma tillbaka till arbetet.
Vård via försäkringsbolag
Vi har avtal med ett flertal försäkringsbolag angående sjukvårdande behandling. I dessa fall får du vända dig till aktuellt försäkringsbolag för information. Den vård som vi erbjuder försäkringsbolagen bygger helt på den lediga kapacitet som finns och som landstingen valt att inte utnyttja. Ingen patient behöver alltså vänta längre på sin vård på grund av att vi behandlar försäkringspatienter. Rådgivning och tidbokning sker direkt hos respektive försäkringsbolag.