Verksamhetsledning, styrelse och ägare

Ledning Considra

Håkan Baehrendtz
VD Verksamhetschef för gynekologkliniken och barnmorskemottagningen
hakan.baehrendtz@considra.se
Jan Zetterström
Chefsläkare
Maya Larsson Boman
Verksamhetschef specialistsjukvården
Christer Källberg
Ekonomichef och IT-ansvarig
Anna Borgström
Verksamhetschef öron-, näs- och hals ÖNH
Pernilla Staaf
Operationskoordinator
Håkan Baehrendtz
VD Verksamhetschef för gynekologkliniken och barnmorskemottagningen
hakan.baehrendtz@considra.se

Jan Zetterström
Chefsläkare och medicinskt ansvarig

Sophia Ehrström
Operationsansvarig läkare

Maya Larsson Boman
Enhetschef specialistsjukvården

Christer Källberg
Ekonomichef och IT-ansvarig

Anna Borgström
Enhetschef öron-, näs- och hals ÖNH

Ägare och styrelse

Considra AB, f d Södermalms Läkarhus ägs av medarbetare som arbetar i verksamheten. Bolaget bildades i november 2011. Efter beviljade vårdval inom specialistvård har vårdavtal tecknats och verksamheten startar under juni 2012.

Considra AB, f d Södermalms Läkarhus styrelse består av personer med lång erfarenhet inom vårdsektorn.

Håkan Baehrendtz, styrelseordförande
Håkan är leg läkare med specialistkompetens i obstetrik och gynekologi sedan 1989. Han har tidigare drivit bemanningsföretaget Medical B & H AB. Håkan har varit med och startat och drivit Proxima AB sedan år 2000 som Vice VD och marknadschef.

Sophia Ehrström, styrelseledamot
Överläkare, specialist inom gynekologi och obstetrik sedan 2003, Medicine doktor obstetrik och gynekologi 2007. Sophia är ordförande för BENG-ARG (Arbets- och referensgrupp för benign gynekologisk kirurgi inom Svensk Förening för obstetrik och gynekologi.) Sophias profilområden är benign gynekologisk kirurgi och vulvasjukdomar.

Jan Zetterström, styrelseledamot
Överläkare, specialist inom gynekologi och obstetrik