Tonsilloperation

Varför har man tonsiller?
Tonsiller kallas också halsmandlar och utgör en del av immunförsvaret mot infektion. Det har visat sig att infektionsbenägenheten inte ökar även om de avlägsnas helt och det finns ingen inte ökad risk att drabbas av lunginflammation istället för halsfluss.

Varför opereras halsmandlarna?
En tonsilloperation innebär antingen att tonsillerna helt opereras bort (tonsillektomi), eller att man opererar bort det mesta av vävnaden, men lämnar lite kvar (tonsillotomi). Generellt sett används tonsillektomi om orsaken till operationen är återkommande bakteriella infektioner i halsmandlarna (halsfluss) och tonsillotomi om halsmandlarna är stora och orsakar andningssvårigheter, fr.a. nattetid. Indikationen för tonsilloperation hos barn är oftast att de är stora och hindrar andningen, varför barn oftast opereras med tonsillotomi och vuxna har oftast besvär med återkommande infektioner/halsfluss, varför de oftast opereras med tonsillektomi.

Operationsdagen
Operationen sker i narkos och brukar ta c:a ½ – 1 timme. Tekniken vi använder oss av kallas Coblation. Detta innebär att man skär genom mjuk vävnad med låg temperatur och därmed orsakar ett minimalt vävnadstrauma och därmed mindre smärta, till skillnad från laser som genererar en högre temperatur. Efter operationen är man oftast trött och ibland illamående och mörkbrun kräkning beror på att det kan komma ner små mängder blod i magsäcken och på att man i anslutning till operationen har behandlats med morfinpreparat. Det är vanligt att det finns lite färskt blod i svalget timmarna efter operationen och det är bra om man kan undvika att harkla de första timmarna efter operationen, för att undvika blödningar. Oftast känns det svullet i halsen, beroende på att gomspenen och vävnaden kring operationsområdet svullnar. Det brukar klinga av till nästa dag. Observationstiden efter tonsillotomi är 3 timmar och efter tonsillektomi 5 timmar.

Vad händer när ni kommer hem?
När man kommer hem skall man undvika att äta mat som är vass (t.ex. knäckebröd, chips, tacos, hårda pizzakanter) varm och starkt kryddat, annars kan man äta det mesta och man måste dricka regelbundet. Ofta tilltar värken efter något dygn och kan då stråla upp mot öronen. Oftast är värken mest intensiv 3-5 dagar efter operationen. Det är viktigt att regelbundet ta smärtstillande preparat, enligt ordination från kirurgen. Barn brukar ha betydligt mindre besvär med värk än vuxna, fr.a. om de opereras med tonsillotomi. Några dagar efter operationen kan gråvita beläggningar stötas bort från sårytorna och i samband med det kan man se mindre blodstrimmor, vilket alltså är normalt. Att suga på is eller äta isglass kan stoppa den typen av blödning. Barn brukar behöva vårdas hemma upp till en vecka efter operationen och vuxna är ofta sjukskrivna en dryg vecka, beroende på typ av arbete. Man bör inte idrotta inom 3 veckor efter operationen och först då man känner sig helt återställd.

Vilka komplikationer förekommer i anslutning till operationen?
Efter operationen har man två relativt stora sårytor i ett smärtkänsligt område, varför mer eller mindre värk från svalget är normalt. Det är viktigt att i första hand dricka ordentligt efter operationen. Om man dricker för lite riskerar man intorkning med allmänpåverkan, speciellt vid varmt väder. Sårinfektioner i operationsområdet förekommer, men där finns bra blodförsörjning, vilket ger ett gott skydd mot infektioner. Vid misstanke om infektion eller annan komplikation, kontakta ÖNH-mottagningen i första hand. Vanliga halsinfektioner via droppsmitta kan man drabbas av även efter en operation och det orsakar förstås tilltagande värk och ibland feber. Blödning som kräver åtgärd kan förekomma upp till drygt 2 veckor efter operationen, men är relativt ovanligt och blödningsrisken är ännu mindre efter tonsillotomi. Vid en blödning som inte stoppar spontant bör man omgående bedömas av ÖNH-specialist. I mycket ovanliga fall kan en kraftig färsk blödning från halsen uppstå och då skall man kontakta ambulans, tel. 112.
Cecilia Ohlson

Teamet kring Sveriges mest erfarna kirurger

Du möter inte bara våra skickliga kirurger när det är dags för att planera och genomföra operationen. Vi är ett team av medarbetare som aldrig slutar att vara nyfikna och lyhörda, och som alltid ger det där lilla extra för alla människor som kommer till oss.

Cecilia Ohlsson är operationssköterska med stor erfarenhet.

– Jag ringer varje patient och bokar in en operationstid som passar för att ge patienterna största möjliga valfrihet. Då berättar jag också lite mer om operationen och svarar på frågor. Det gör att du som patient kommer väl förberedd och på en tid som passar dig bra.
Jag ringer varje patient och bokar in en operationstid som passar för att ge patienterna största möjliga valfrihet. Då berättar jag också lite mer om operationen och svarar på frågor. Det gör att du som patient kommer väl förberedd och på en tid som passar dig bra.
– Cecilia Ohlsson