Rörinsättning i öronen

Varför behandlas barn med plaströr?
Den vanligaste orsaken är att en del barn under en längre tid inte klarar att ventilera mellanörat p.g.a. att örontrumpeten inte fungerar, vilket leder till ett undertryck och vätskebildning i mellanörat, vilket i sin tur kan orsaka hörselnedsättning. Det kan ibland kan vara svårt att upptäcka eftersom barnen sällan klagar över detta. Eftersom man inte kan operera örontrumpteten, skapar man en ny ingång till mellanörat via trumhinnan genom rörbehandling och inväntar att mellanörat ”mognar” när örontrumpeten börjar fungera. Direkt efter operationen brukar hörseln normaliseras. En annan orsak till att man opererar plaströr är återkommande mellanöroninfektioner, ”öroninflammation”.

Hur går operationen till?
Man gör ett mindre hål i trumhinnan och suger ut vätskan i mellanörat och placerar ett litet rör i hålet, så att det inte skall läka ihop.

Operationsdagen
Ingreppet inklusive narkos tar oftast c:a 15-20 minuter. 1-2 timmar efter avslutad operation brukar barnet vara återställt och man kan gå hem. Ett visst illamående kan ibland finnas efter operationen.

Vad händer då ni kommer hem?

Det brukar inte göra ont i örat efteråt. Vid ev. värk behandlar man i första hand med Alvedon eller Panodil. En del barn upplever ljudkänslighet närmaste tiden efter rörinsättningen, innan det vant sig vid att hörseln normaliserats. Vanligtvis kan man äta utan speciella restriktioner hemma. Ibland kan det blöda lite från trumhinnan efter ingreppet och då kan man behandla örat med feta örondroppar för att undvika att blodkoagler täpper till röret. De närmaste dagarna efter operationen kan det fukta lite klar vätska från röret. Om det fortsätter att vätska från örat mer än 2-3 dagar, eller om det rinner var från örat kan det ha uppstått en infektion och då bör man kontakta öronmottagningen för bedömning och ev. behandling. Vanligtvis kan barnet gå till skola eller daghem dagen efter operationen.

Förhållningsråd efter operationen
Det finns inget vetenskapligt belägg för att man måste skydda öronen vid bad, men i vissa fal kan det vara indicerat. Hos fr.a. simkunniga barn kan det komma in bakterier i mellanörat via röret vid bad, eftersom djupare dykning under vatten kan medföra att vattnet pressas in genom röret i mellanörat. Veckan efter operationen bör man dock undvika vatten i örat.

Återbesök
Brukar ske inom en månad efter operationen och är barnet 4 år eller äldre görs även ett hörselprov. Därefter sker återbesök ungefär en gång per år tills röret har släppt eller tills man tar bort det, vanligtvis efter 2-3 år. Om en komplikation skulle tillstöta, vanligtvis öroninfektion eller vaxpropp som kan orsaka att röret inte fungerar, skall man vända sig till en öronmottagning. Om ni skulle flytta till annan ort behöver barnet ha kontakt med en ny öronläkare tills örat klarar sig utan hjälp av rör.

Vilka tänkbara komplikationer finns i anslutning till operationen?
Narkoskomplikationer vid röroperation är mycket ovanliga. En mellanöroninfektion kan tillstöta och skall då behandlas av ÖNH-läkare. När röret lossnar kan i ovanliga fall hålet bestå och trumhinnan behöver då repareras kirurgiskt. Se beskrivning av ”myringoplastik, reparation av trumhinnan”.
Cecilia Ohlson

Teamet kring Sveriges mest erfarna kirurger

Du möter inte bara våra skickliga kirurger när det är dags för att planera och genomföra operationen. Vi är ett team av medarbetare som aldrig slutar att vara nyfikna och lyhörda, och som alltid ger det där lilla extra för alla människor som kommer till oss.

Cecilia Ohlsson är operationssköterska med stor erfarenhet.

– Jag ringer varje patient och bokar in en operationstid som passar för att ge patienterna största möjliga valfrihet. Då berättar jag också lite mer om operationen och svarar på frågor. Det gör att du som patient kommer väl förberedd och på en tid som passar dig bra.
Jag ringer varje patient och bokar in en operationstid som passar för att ge patienterna största möjliga valfrihet. Då berättar jag också lite mer om operationen och svarar på frågor. Det gör att du som patient kommer väl förberedd och på en tid som passar dig bra.
– Cecilia Ohlsson