Myringoplastik, reparation av trumhinnan

Ett hål på trumhinnan kan uppstå vid öroninfektion, accidentellt våld (t.ex. Tops), eller som komplikation till rörbehandling. Om trumhinnan har ett permanent hål kan man reparera det. Vid ett mindre hål räcker det ofta att man tar ut en liten bit fett från öronsnibben och helt enkelt lappar ihop hålet med fettransplantatet. Den typen av myringoplastik utförs på kliniken och fördelen är att man inte behöver öppna in i mellanörat. Är hålet större kan man ta ut en bit av muskelhinnan från en tinningmuskel att lappa ihop med. Den operationen är mer omfattande och utförs på Karolinska Universitetssjukhuset.

Varför opereras trumhinnan med myringoplastik?
Den vanligaste anledningen till operation är att man löper risk att få återkommande öroninfektioner p.g.a. att vatten lätt kommer in i mellanörat genom hålet i trumhinnan. Är hålet litet brukar hörseln inte påverkas nämnvärt, är det större kan det resultera i hörselnedsättning.

Operationsdagen
Operationen sker oftast i narkos (alltid på barn) och hela tiden för ingreppet är c:a 30 – 45 minuter. Vanligtvis är man återställd och redo att åka hem efter ett par timmar. Man avslutar operationen med att skydda trumhinnan genom att placera en smal gasbinda indränkt i fet salva i hörselgången, som sedan avlägsnas vid återbesöket en vecka efter operationen.

Vad händer då ni kommer hem?
Vanligtvis brukar man inte ha speciellt ont, men gasbindan i hörselgången kan skapa lockkänsla. Man bör undvika idrott och lek som hopp på studsmatta, kullerbyttor, samt bad en månads tid efter operationen. Efter c:a en månad görs ett andra återbesök för att se att fettransplantatet har läkt in ordentligt och oftast sker ytterligare efterkontroll med hörselundersökning.

Vilka komplikationer finns till operationen?
Det förekommer att transplantatet inte läker in som planerat, och då kan det vara aktuellt med en konventionell myringoplastikoperation med transplantation av muskelhinna. Liksom vid alla operationer finns risk för infektion och blödning, vilket kan öka risken för att transplantatet inte läker in ordentligt. Hos barn som har haft rör tidigare, väntar man med operation tills man bedömer att örontrumpeten har börjat fungera, eftersom annars kvarstår ett undertryck i mellanörat då trumhinnan blivit tät och det kan ge upphov till lockkänsla och hörselnedsättning. Lättare ostadighetsbesvär kan förekomma i enstaka om man har ett undertryck i mellanörat.
Cecilia Ohlson

Teamet kring Sveriges mest erfarna kirurger

Du möter inte bara våra skickliga kirurger när det är dags för att planera och genomföra operationen. Vi är ett team av medarbetare som aldrig slutar att vara nyfikna och lyhörda, och som alltid ger det där lilla extra för alla människor som kommer till oss.

Cecilia Ohlsson är operationssköterska med stor erfarenhet.

– Jag ringer varje patient och bokar in en operationstid som passar för att ge patienterna största möjliga valfrihet. Då berättar jag också lite mer om operationen och svarar på frågor. Det gör att du som patient kommer väl förberedd och på en tid som passar dig bra.
Jag ringer varje patient och bokar in en operationstid som passar för att ge patienterna största möjliga valfrihet. Då berättar jag också lite mer om operationen och svarar på frågor. Det gör att du som patient kommer väl förberedd och på en tid som passar dig bra.
– Cecilia Ohlsson