Ultraljud och fosterdiagnostik

Ultraljudsundersökning
Alla kvinnor erbjuds en rutinmässig ultraljudsundersökning omkring graviditetsvecka 18-20. Barnmorskan skriver en remiss till en ultraljudsmottagning där ultraljudet genomförs. Syftet är att beräkna hur långt graviditeten har kommit, antalet foster och att se var moderkakan sitter placerad. Man gör även en bedömning av fostrets anatomi och har då möjlighet att upptäcka avvikelser. Ibland görs ultraljudsundersökning senare i graviditeten för att t.ex. kontrollera fostrets läge, storlek, moderkakans placering eller fostervattenmängd.

Fosterdiagnostik
Även om de allra flesta barn föds friska, kan en del blivande föräldrar ändå vara oroliga för att deras barn ska ha någon medfödd sjukdom eller skada. För att få mer information används så kallad fosterdiagnostik och det finns olika metoder. Alla undersökningar och prover som erbjuds är frivilliga och man tar själv ställning till om man vill göra undersökningen.
Läs mer om fosterdiagnostik på Vårdguiden 1177.