Samtal kring förlossningsrädsla

Våra utbildade samtalsbarnmorskor stöttar vid förlossningsrädsla och kan erbjuda individuella samtal kring förlossningsrädsla.

Vår mottagning finns Rosenlunds Sjukhus, Tideliusgatan 12, på Södermalm.

Kontakta oss på 08-120 514 00.