Preventivmedel

Vi hjälper dig med rådgivning
Preventivmedel fungerar olika för olika människor. Det kan finnas så väl psykologiska som medicinska skäl till varför ett preventivmedel passar just dig. Det kan även finnas ärftliga anledningar till varför en typ av preventivmedel inte passar just dig. Vi hjälper dig att reda ut begreppen och ger dig den rådgivning som du behöver.

Gör gärna Preventivguiden innan ditt besök hos oss för att se vilket preventivmedel som kan passa just dig bäst. www.preventivguiden.se